• Przygotowania do rozbudowy Centrum Badań i Innowacji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu