• Komponent Governance w ESG jako narzędzie ładu dla Zrównoważonego Rozwoju Szpitali
  • Rozwój Zrównoważonych Praktyk w Polskich Szpitalach: Wpływ na Motywację i Zaangażowanie Personelu
  • Zielone Szpitale i Energetyczna Odpowiedzialność w Ochronie Zdrowia
  • Creating an Inclusive Ecosystem in Hospitals
  • Kultura Sprawiedliwego Trakowania pracowników – Just Culture w Szpitalach
  • Innowacyjne podejście Polskiej Federacji Szpitali w zakresie kompetencji kadry zarządzającej