• Komponent Governance w ESG jako narzędzie ładu dla Zrównoważonego Rozwoju Szpitali
  • Rozwój Zrównoważonych Praktyk w Polskich Szpitalach: Wpływ na Motywację i Zaangażowanie Personelu