• Komponent Governance w ESG jako narzędzie ładu dla Zrównoważonego Rozwoju Szpitali
  • Certyfikowane szkolenie – ESG w Praktyce Szpitalnej