• Przyjmowanie Abstraktów na Światowy Kongres Szpitali 2024