• Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych – Pielęgniarki o największych wyzwaniach i problemach w ich codziennej pracy