• Międzynarodowa Konferencja pt. „Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu” – zapraszamy na III edycję!