• Dyrektywa NIS 2 (Network and Information Systems Directive) – dyrektywa bezpieczeństwa sieci i informacji