• Innowacyjne podejście Polskiej Federacji Szpitali w zakresie kompetencji kadry zarządzającej