• EHDS (European Data Space) – europejska przestrzeń danych medycznych