W dniu 10 lutego 2021 roku niepubliczna uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie została członkiem wspierającym PFSz.

Rozpoczęła swą działalność w roku 1997. Od wielu lat prowadzi kształcenie studentów na kierunkach medycznych: pielęgniarstwo – studia pierwszego i drugiego stopnia, ratownictwo medyczne – studia pierwszego stopnia, kosmetologia – studia pierwszego i drugiego stopnia. Od października 2020 r. kształci studentów również na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim https://uczelniamedyczna.com.pl/oferta-edukacyjna/ . Uczelnia od wielu lat konsekwentnie rozwijała się w obszarze medycyny, czego wymiernym efektem jest wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie w 2010 r. Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie. Z powodu wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej Uczelnia nie może już prowadzić działalności leczniczej, w związku z czym obecnie Szpital ten prowadzi Mazowiecki Szpital Onkologiczny Sp. Z o.o., której jedynym udziałowcem jest Stowarzyszenie na rzecz chorych na nowotwory „Pacjent jest najważniejszy”.

Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie (powiat legionowski) udziela kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia chorób nowotworowych od szeroko pojętej profilaktyki i diagnostyki związanej z wczesnym wykrywaniem nowotworów, poprzez leczenie operacyjne, chemioterapię i radioterapię po rehabilitację i późniejszą opiekę onkologiczną w poradni przyszpitalnej. Co ważne – świadczenia zdrowotne udzielane przez Mazowiecki Szpital Onkologiczny są finansowane ze środków publicznych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mazowiecki Szpital Onkologiczny jest ośrodkiem koordynującym w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej oraz szpitalem onkologicznym w ramach tzw. sieci szpitali. Obecnie na terenie nieruchomości przy Al. Solidarności powstaje również budynek szpitala, który w zakresie onkologii będzie filią Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie, a jednocześnie będzie stanowił podstawową bazę kliniczną dla studentów Uczelni, w tym również studentów kierunku lekarskiego.

Uczelnia w porozumieniu z Krajową Fundacją Medyczną włączyła się w realizację Narodowego Programu Szczepień i udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień populacyjnych przeciwko Covid-19 w dwóch lokalizacjach Al. Solidarności 12 (teren Stalowni Praskiej)  oraz przy Placu Żelaznej Bramy 10 (przy Placu Bankowym).

W budynku przy Al. Solidarności 12 funkcjonuje również Punkt Pobrań, gdzie można wykonać diagnostykę z zakresie koronawirusa  (badania laboratoryjne PCR, szybkie testy wykrywające Covid-19 – wynik badania w ciągu 15 minut, badanie przeciwciał) oraz Gabinet Stomatologiczny.

 

Więcej o Uczelni (link do informatora)