Informujemy, iż trzy reprezentatywne organizacje pracodawców: Pracodawcy RP, BCC oraz Lewiatan wystosowały pismo do MZ z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych planowanych zmian w Ustawie o Działalności Leczniczej.  Wątpliwości dotyczą przede wszystkim możliwości zakazu outsourcingu działalności medycznej przez szpitale.    Dla zasady PFSz stoi na stanowisku, iż to zarządy szpitali są najwłaściwszymi organami do podejmowania decyzji dotyczących działalności operacyjnej szpitali i dlatego też ingerencja legislacyjna w kwestie operacyjne nie powinna mieć miejsca.  Polskimi szpitalami zarządzają wysoko wykwalifikowani menedżerowie, którym należy się zaufanie oraz zachowanie maksymalnej możliwej decyzyjności, której celem powinno być kosztowo-efektywne oraz wysokiej jakości leczenie pacjenta.  PFSz w porozumieniu z Pracodawcami RP, jako pełnoprawny członek tej największej organizacji pracodawców w naszym kraju będzie uważnie analizowało odpowiedź ze strony Ministerstwa, a także będzie współuczestniczyć w przygotowaniu stanowiska.

MZ,UDL,PRP,BCC,Lew,2017.06.2017