W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II odbyły się warsztaty „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla początkujących” organizowane m.in. przez Agencja Badań Medycznych.

Uczestników przywitała prof. dr hab. n. med. Anetta Undas, Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Nauki, Badań i Innowacji wraz z mgr Ewą Gąsior, Kierownikiem Działu Badań i Działu Edukacji.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytutów badawczych, a także przedstawiciele uczelni publicznych i podmiotów leczniczych.

Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń między członkami Polskiej Sieci Badań Klinicznych, a obserwatorami Polskiej Sieci Badań Klinicznych oraz innymi instytucjami zainteresowanymi udziałem w zbliżającym się konkursie. Udział w warsztatach, dzięki wskazówkom i sugestiom dotychczasowych Beneficjentów, pozwoli przyszłym Wnioskodawcom prawidłowo określić cele w projekcie oraz wyznaczyć kierunki dalszego działania.

Więcej informacji na stronie szpitala:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=956815143120071&set=a.505370504931206