Lekarze wraz z pielęgniarkami endoskopowymi z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (USK w Rzeszowie) uczestniczyli w Warsaw Live Endoscopy. To największe i najważniejsze warsztaty endoskopowe w Polsce, w których biorą udział najlepsi eksperci endoskopii przewodu pokarmowego w Polsce.

Podczas warsztatów, lekarze wykonali 2 zabiegi: endosonografii z biopsją guza trzustki oraz cholangiopankreatografii wstecznej z implantacją protezy samorozprężalnej do dróg żółciowych u pacjentki z guzem głowy trzustki i żółtaczką mechaniczną. – Obydwa zabiegi były trudne, ale zakończyły się pełnym sukcesem, tłumaczy lek. Robert Staroń, kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych w USK
w Rzeszowie.

Odbywające się każdego roku warsztaty, mają na celu zapewnienie uczestnikom wszechstronnej edukacji. Głównym elementem spotkania są demonstracje procedur endoskopowych na żywo. Zabiegi te obserwuje na żywo około 400 uczestników na sali wykładowej oraz około 400 osób w formie zdalnej. W tym roku w warsztatach wzięli udział międzynarodowi eksperci między innymi z: Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii i Japonii.

Jeśli chodzi o możliwości i umiejętności lekarzy, to endoskopia w Polsce jest na coraz wyższym poziomie, tłumaczy dr n. med. Łukasz Krupa, kierownik Centralnej Pracowni Endoskopowej w USK w Rzeszowie. – Jednak chcąc utrzymać odpowiednio wysoki poziom, koniecznie są inwestycje. Takie czynniki jak: dostęp do coraz lepszego sprzętu, specjalnych sal zabiegowych, a także odpowiednio przeszkolony personel, dają ogromne możliwości
małoinwazyjnego leczenia pacjentów.

Dodajmy, że w USK w Rzeszowie w ciągu roku wykonywanych jest 8-9 tys. endoskopii rocznie, z czego znacząca część to zabiegi terapeutyczne. Placówka specjalizuje się
w zabiegach na drogach żółciowych i trzustce. Wykonywanych jest około 1000-1100 zabiegów cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW) oraz podobna liczbę endosonografii diagnostycznych (z biopsją lub bez biopsji). Kolejną grupą są zabiegi terapeutyczne endosonograficzne: drenaże zbiorników okołotrzustkowych – ok. 70-80 / rok i drenaże dróg żółciowych z zastosowaniem endosonografii (EUS; hepaticogastrostomia
i cholechoduostomia) – ok. 50-60 zabiegów / rok. Leczą się tu także pacjenci spoza województwa podkarpackiego, a na szkolenia przyjeżdżają lekarze z całej Polski. W skali całego kraju, wynik ten stawia Klinikę w ścisłej czołówce wykonanych zabiegów w ubiegłym roku.

W Warsaw Live Endoscopy 2023 z USK w Rzeszowie uczestniczyli: lek. Robert Staroń, dr n. med. Łukasz Krupa, mgr Agata Mazurczak-Cioch i mgr Edyta Niemiec.