W środę 17.03.2021 miał miejsce webinar organizowany przez Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie w całości poświęcone wchodzącej w życie (16 kwietnia br.) Ustawie o zawodzie farmaceuty a w szczególności zapisom dotyczącym „szpitalników”. 

Wśród panelistów: 

– Prezes Polskiej Federacji Szpitali prof. uniw. Jarosław J. Fedorowski

– Wiceprezes  Naczelnej Rady Aptekarskiej, Prezes OIA w Warszawie mgr farm. Michał Byliniak 

– Koordynator komisji ds. farmacji szpitalnej przy NRA, Konsultant Wojewódzki ds Farmacji Szpitalnej mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka.

Celem spotkania była wymiana opinie, tj. jak widzą zapisy ustawy kadra zarządzająca szpitali i osoby czynnie biorące udział w tworzeniu tego aktu prawnego a także jakie są oczekiwania samych farmaceutów szpitalnych.

PFSz i OIA razem z Naczelną Izbą Aptekarską zadeklarowały chęć współpracy w zakresie wzmacniania roli farmaceutów w szpitalu/oddziale, wsparcie w zakresie przekazywania rzetelnych informacji dotyczących generowanych przez farmaceutów oszczędności (Polska/Europa/Świat), ułatwienie dotarcia z przekazami do menadżerów, dyrektorów szpitali, decydentów, podjęcia wspólnego działania edukacyjne (np. webinary na platformie NIA).

Organizacje chcą propagować ideę wzmocnienia współpracy na linii farmaceuta-lekarz,  ideę szczepień  w zależności od rozwoju bieżącej sytuacji w kraju

Dziękujemy za zaproszenie na webinar i jesteśmy gotowi do realizacji kolejnych wspólnych projektów.