PREZES

PREZES PFSz

Jarosław J. Fedorowski

Prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC

Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali. Członek Zarządu Światowej Federacji Szpitali IHF. Członek Rady Pracodawców RP. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz koordynowanej ochrony zdrowia.  Po studiach na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej pracował w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu oraz Katedrze Mikrobiologii w Katowicach.  Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w szpitalach uniwersyteckich w Nowym Jorku i Savannah.  Przez wiele lat pracował w USA jako samodzielny lekarz specjalista, szef departamentu medycyny i członek zarządu ds medycznych szpitala klinicznego oraz jako nauczyciel akademicki. Pracował także jako specjalista konsultant w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Konsultant  Sieci Medycznej University of Vermont z siedzibą w Burlington, VT, USA.

Absolwent studiów executive MBA ze specjalizacją z zarządzania ochroną zdrowia w USA oraz szkoleń podyplomowych Harvard Medical School, Temple University School of Medicine, American College of Physician Executives, American College of Cardiology, American Heart Association oraz American College of Managed Care Medicine. Posiada doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W roku 1997 uzyskał stopień docenta, a w 2003 uzyskał amerykański stopień profesora uniwersyteckiego medycyny klinicznej na University of Vermont College of Medicine w USA.  W latach 2006-2010 profesor uniwersytecki i wykładowca studiów MBA dla kadry medycznej na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.  W latach 2010-2020 profesor uniwersytecki i wykładowca przedmiotów zdrowie publiczne, higiena i epidemiologia, profesjonalizm oraz medycyna interdyscyplinarna i zintegrowana na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Lekarski- English division. Od 2019 roku profesor uniwersytecki Collegium Humanum Warsaw Management University.

Autor, w większości pierwszy autor, ponad 100 publikacji z zakresu medycyny klinicznej, ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia.  W roku 1996 opublikował pierwszy na świecie opis przypadku obrzęku tarczy nerwu wzrokowego jako pierwotnego objawu choroby Lyme.  W USA przez ponad 5 lat samodzielnie kierował zespołami naukowymi na terenie szpitalnego akademickiego ośrodka badawczego w przebiegu 22 wieloośrodkowych badań klinicznych, których rezultaty zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych, takich jak Lancet, czy Journal of Clinical Oncology.  Twórca programowy i dyrektor najbardziej poważanej konferencji rynku szpitalnictwa w Polsce “Hospital and Healthcare Management”.  Występował podczas międzynarodowych konferencji, mi.n.: IHF World Hospital Congress (Muscat, Barcelona)  European Hospital Federation AGORA (Berlin, Rzym, Warszawa), European Association of Hospital Managers (Luxemburg), MedinIsrael (Tel Aviv), Friends of Europe Health Working Group (Brussels), American College of Cardiology (Los Angeles), American College of Chest Physicians (New York), Hospital International Management (Praga), czy Southern Medical Association (Kansas City).  Uczestnik grupy roboczej ds. Ochrony Zdrowia think-tanku Friends of Europe,  współautor raportu “Adapting EU Health Policy to an Evolving Europe”.  W roku 2017 pozyskał dla Polskiej Federacji Szpitali prestiżowy grant naukowy amerykańskiego National Cancer Institute na realizację badań dotyczących polityki antynikotynowej w polskich szpitalach.  Członek  Zespołu Trójstronnego ds Ochrony Zdrowia. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Ekspert międzynarodowej grupy roboczej “Beyond COVID-19” Światowej Federacji Szpitali IHF.

Współzałożyciel, prezes, a następnie wiceprzewodniczący rady nadzorczej operatora szpitali Szpitale Polskie SA.  Członek zarządu spółki należącej do austriackiej grupy szpitali Hospitals Projektenwiklungsgenges. Konsultant międzynarodowych firm doradczych oraz funduszy inwestycyjnych.

Wymieniony w “Who is Who in Medicine and Healthcare, Millenium Edition 2000” (USA).  Otrzymał tytuły “Fellow of the American College of Physicians”, “Fellow of the European Society of Cardiology” oraz “Fellow of the Polish Association of Managed Care”. Członek zespołu muzycznego “Kardioband” (perkusja), kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa i ratownik wodny.  Pasjonat historii Słowian południowych, a szczególnie Chorwacji oraz geografii regionu wybrzeża Adriatyku i półwyspu bałkańskiego.

Prezes PFSz od 2011 roku.

ZARZĄD

Prezes i Zarząd Polskiej Federacji Szpitali Kadencji 2018-2024, po Walnym Zgromadzeniu w Nieporęcie, 29.11.2018, ze zmianami 2019, 2021, 2022
Jarosław J. Fedorowski – Warszawa, Prezes PFSz (dossier w zakładce Prezes PFSz)
Ewa Książek-Bator – Gdynia, Członek Zarządu i dyrektor ds Finansowych PFSz
Prezes HMS Clinic w Gdyni, członek honorowy Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, b. Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Izabela Marcewicz-Jendrysik – Warszawa, Członek Zarządu PFSz
Prezes Zarządu Centrum Opieki Medycznej Kopernik w Warszawie (Warszawski Szpital dla Dzieci)
dokooptowana do zarządu 30.11.2022
Irena Kierzkowska – Olsztyn, Członek Zarzadu PFSz
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, Wiceprezes Związku Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur
Piotr Nowicki – Poznań, Członek Zarządu PFSz
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
dokooptowany do zarządu 30.11.2022
Mariusz Trojanowski – Aleksandrów Kujawski, – członek Zarządu PFSz
Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych
dokooptowany do zarządu 30.11.2022
Krystyna Barcik – Radom, Członek Zarządu PFSz
Dyrektor Operacyjny Radomskiego Centrum Onkologii w Radomiu
dokooptowana do zarządu, 28.11.2019 – rezygnacja 30.11.2022, wybrana do Rady Naczelnej PFSz 01.12.2022
Janusz Boniecki – Gdańsk, Wiceprezes Zarządu PFSz
Przewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala Miejskiego w Miastku, b. Prezes szpitali w Tczewie, Gdyni, Ostródzie i Człuchowie – rezygnacja 30.11.2022 – wybrany do Rady Naczelnej PFSz 01.12.2022
Mariusz K. Wójtowicz – Zabrze, Członek Zarządu PFSz
Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu, Sp. z o.o., Prezes Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego
rezygnacja 30.11.2022, wybrany do Rady Naczelnej PFSz 01.12.2022
Małgorzata Majer – Zduńska Wola, Członek Zarządu PFSz
Prezes Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego, Sp. z o.o., b. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ
dokooptowana do zarządu 01.12.2021, rezygnacja 30.11.2022, wybrana do Rady Naczelnej PFSz 01.12.2022
Beata Jagielska – Warszawa, Członek Zarządu
Wicedyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Curie-Skłodowskiej
Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie
(członek Zarządu 2018-2019)
Centrala PFSz
Dyrektor Zarządzająca PFSz:
Ligia Kornowska – Warszawa
od 03.03.2017
kontakt: ligia.kornowska@pfsz.org, tel. 690 875 075
Dyrektor Operacyjna PFSz:
Urszula Szybowicz – Warszawa
kontakt: urszula.szybowicz@pfsz.org, tel. 697 752 855
Menedżer Projektów PFSz:
Karolina Kornowska – Poznań
kontakt: karolina.kornowska@pfsz.org, tel. 609 908 877
 
 .

RADA NACZELNA

RADA NACZELNA KADENCJI 2018-2024.  Po Walnym Zgromadzeniu w Nieporęcie, 29.11.2018, NWZ 28.11.2019, NWZ 02.02.2021, NWZ 30.11.2022

Krystyna Barcik, Wykładowca, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, b. dyrektor ds operacyjnych, Radomskie Centrum

Krzysztof Bederski, Pełnomocnik, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków – PRZEWODNICZĄCY RADY NACZELNEJ PFSz

Janusz Boniecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Szpital Miejski w Miastku, Sp. z o.o., Miastko

Bogusław Budziński, Pełnomocnik, Dom Lekarski SA, Szczecin –WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NACZELNEJ PFSz

Andrzej Chełchowski, Partner zarządzający, Miller, Canfield, Babicki, Chełchowski i wsp. Sp. k., Warszawa

Jolanta Sobierańska-Grenda – Prezes Zarządu, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia

Rafał Holanowski, założyciel i b. Prezes Zarządu, Supra Brokers, SA, Wrocław

Grzegorz Kloc, Dyrektor, SPZOZ Szpital Latawiec w Świdnicy

Jarosław Kończyło – Dyrektor naczelny, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kędzierzyn-Kożle

Urszula Kosmecka, Prezes Zarządu, Szpital Powiatowy we Wrześni, Sp. z o.o., Września

Piotr Kuczyński, Dyrektor Działu Nowych Technologii, Medim Sp. z o.o., Piaseczno

Marcin Kulicki, Prezes Zarządu, Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. JP II w Siedlcach, Sp. z o.o.

Roman Lewandowski, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci, Ameryka

Bożena Łapińska, Dyrektor, Specjalistyczny SPZOZ Szpital Psychiatryczny, Suwałki

Konrad Łukaszewski, Dyrektor, Miejskie Centrum Medyczne im. Dr Karola Jonschera, Łodź

Dariusz Madera, Dyrektor generalny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Małgorzata Majer, Prezes Zarządu, Zduńskowolski Szpital Powiatowy, Sp. z o.o., Zduńska Wola

Janusz Michalak, Prezes Zarządu, Termedia Sp. z o.o., Poznań

Renata Mikołajczyk, Prezes Zarządu, Powiatowe Centrum Medyczne w Brzezinach (od 02.02.2021)

Sławomir Nawrocki, Prezes Zarządu, Centrum Medyczne Klara, Sp. z o.o., Częstochowa

Dariusz Oleński, Wicedyrektor, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, Biała Podlaska

Jacek M. Owczarczyk, Z-ca Dyrektora ds Medycznych, Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc, Olsztyn

Mariusz Paszko, Wiceprezes Zarządu, Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość

Klaudia Rogowska, Dyrektor, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Barbara Stawarz – dyrektor naczelny, Wojewódzki Szpital im. św. o. Pio w Przemyślu

Bartosz Stemplewski – dyrektor, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Joanna Szyman, Prezes Zarzadu, Grupa Neohospital, Szpital na Klinach, Kraków (od 28.11.2019)

Tadeusz Urban, Prezes Zarządu, Śląski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Zabrze; Dyrektor ds. lecznictwa, Szpital Miejski Nr.4 w Gliwicach Sp. z o.o., Gliwice

Krystyna Walendowicz, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. Dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Anna Warczyńska, Prezes Zarządu, Healthcare Assistance Sp. z o.o., Warszawa – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NACZELNEJ PFSz

Jarosław Wieczorek, Dyrektor, Prywatny Szpital Ginekologiczno-położniczy Łubinowa w Katowicach

Mariusz K. Wójtowicz, Prezes Zarządu, Szpital Miejski w Zabrzu, Sp. z o.o., Zabrze

Dorota Gałczyńska-Zych, Dyrektor, Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki SPZOZ, Warszawa

————————————————————————————————————————————————————————

Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali – Kadencja 2013-2018

 1. Przewodniczący Rady Naczelnej: Krzysztof Bederski, Pełnomocnik, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 2. Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej: Irena Petryna, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc, Olsztyn
 3.   Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej:Bogusław Budziński, Dyrektor, Dom Lekarski SA, Szczecin.  Koordynator Krajowy Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE  (powołanie na funkcję Wiceprzewodniczącego 04.12.2014)

Członkowie Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali – Druga Kadencja ze zmianami

 1. Maciej Banach, Dyrektor, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź (powołanie do RN 07.12.2017)
 2. Krystyna Barcik, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Legnica
 3. Iwona Bednarek, Z-ca Dyrektora, Miejskie Centrum Medyczne im. Dr. Karola Jonschera, Łódż (2014-2017)
 4. Andrzej Chełchowski, Partner, Miller, Canfield, Babicki, Chełchowski i wsp. Sp. k., Warszawa
 5. Danuta Ciecierska, Prezes,Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, Żyrardów (2012-2017)
 6. Piotr Ciompa, Dyrektor, Szpital Wojewódzki w Przemyślu (powołanie do RN 07.12.2017)
 7. Krzysztof Czerkas, b. Prezes Zarządu,  Szpital w Kościerzynie Sp z o.o. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
 8.  Jacek Domejko, b. Dyrektor, Regionalny Szpital Latawiec, Świdnica.  Wiceprezes, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Akredytowanych  (2012-2017)
 9.  Renata Ruman-Dzido, Dyrektor, Szpital Wojewódzki, Opole (2012-2017)
 10. Rafał Holanowski, Prezes Zarządu, Supra Brokers, SA (powołanie do RN 07.12.2017)
 11. Beata Jagielska, Wicedyrektor Centrum Onkologii Instytut im. Skłodowskiej-Curie, Warszawa (powołanie do RN 07.12.2017)
 12.  Maciej Karbowiak, Prezes Zarządu, Tamal Sp. z o.o., Warszawa
 13. Krzysztof Kasprzak, b. Komendant, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny, Bydgoszcz (2012-2017)
 14. Wanda Korzycka-Wilińska, Dyrektor, Szpital Uniwersytecki im. Biziela, Bydgoszcz (powołanie do RN 07.12.2017)
 15.   Roman Lewandowski, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci, Ameryka
 16.  Bożena Łapińska, Dyrektor,  Dyrektor, Specjalistyczny Szpital Psychiatryczny, Suwałki
 17.  Bożena Łaz, Dyrektor, Szpital w Wieluniu, Wieluń (2012-2017)
 18. Dariusz Madera, Dyrektor, Szpital Uniwersytecki w Opolu, Opole (powołanie do RN 07.12.2017)
 19.  Małgorzata A. Majer, Prezes Zarządu, Szpital Specjalistyczny, Brzeziny. Poprzedni Prezes, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ
 20.  Piotr Miadziołko, Dyrektor Naczelny, Szpital w Gostyniu, Gostyń
 21.  Janusz Michalak, Prezes, Termedia Sp. z o.o., Poznań
 22.  Sławomir Nawrocki, Prezes Zarządu, Centrum Medyczne Klara, Sp. z o.o., Częstochowa (powołanie do RN 04.12.2014)
 23. Mariusz Paszko, Prezes Zarządu, Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość (powołanie do RN 07.12.2017)
 24.  Radosław Pigoń, b. Dyrektor Naczelny, Szpital Powiatowy, Radomsko (2012-2017)
 25. Anna Pilarczyk-Sprycha, Dyrektor, Szpital Powiatowy w Zawierciu, Zawiercie. (powołanie do RN 07.12.2017)
 26. Łukasz Rozdeiczer, Prezes Zarządu, Batna Group Sp. z o .o., Warszawa (powołanie do RN 07.12.2017)
 27.  Tomasz Sadrzak, Ekspert ds infrastruktury szpitalnej, Warszawa (2012-2017)
 28.  Anna Szczerbak, b. Prezes Zarządu, Nafis SA, Poznań. Oficer Łącznikowy Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.  Wiceprezes, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.  Wiceprezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia.
 29. Piotr Szenk, ordynator oddziału chirurgii, Szpital Powiatowy w Garwolinie; b. Dyrektor, Szpital Powiatowy w Sochaczewie, Sochaczew (powołanie do RN 07.12.2017)
 30. Tadeusz Urban, Prezes Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Zabrzu, Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Zabrze (powołany do Rady 10.12.2015)
 31.  Krystyna Walendowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. Jasińskiego w Zakopanem (powołanie do RN 01.12.2016)
 32.  Beata Wieczorek-Wójcik, Pielęgniarka Naczelna, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, Wejherowo
 33.  Andrzej Zieleniewski, Dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, Wejherowo
 34.  Zdzisław Ziółkowski, Dyrektor Operacyjny, Radomskie Centrum Onkologii, Radom (2012-2017)
 35. Dorota Gałczyńska-Zych, Dyrektor Szpitala Bielańskiego, Warszawa (powołanie do RN 07.12.2017)