Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu uzyskał Certyfikat poświadczający udział w „Badaniu punktowym występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków (PPS HAI&AU) zgodnym z metodologią opracowaną przez ECDC”.

Badania punktowe są prowadzone jako badania wieloośrodkowe o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Badanie koordynuje i prowadzi według ściśle określonego protokołu Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC- European Centre for Disease Prevention and Control) . Badanie umożliwia szpitalom identyfikację przypadków aktywnych zakażeń w populacji pacjentów przebywających w poszczególnych oddziałach w momencie prowadzenia badania.

Głównym celem programu monitorowania wielolekoopornych patogenów bakteryjnych jest pozyskanie danych, które są wykorzystywane w opracowaniu i wdrażaniu działań profilaktycznych mających na celu zmniejszenie skali zakażeń szpitalnych oraz zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług.

Więcej informacji na stronie szpitala:

https://wszp.pl/szpital-z-certyfikatem-pps-haiau/