Członkowie Wspierający Założyciele

Jarosław J. Fedorowski

Członkowie Wspierający

Współpraca w oparciu o list intencyjny

Członkowie Wspierający – Ambasadorzy – eksperci

Wojciech Górnik
Tomasz Kopiec, Ekspert zarządzania podmiotami leczniczymi, opieki senioralnej, innowacji w ochronie zdrowia, telemedycyny. Pełnomocnik Rektora ds rozwoju srebrnej gospodarki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Marcin Staszak– Prezes Stowarzyszenia  Dolnośląskie Centrum Opiekunów Medycznych

Tomasz Szelągowski


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Członkiem wspierającym Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera misję i cele Federacji oraz akceptuje postanowienia Statutu.

Kandydaci proszeni są o wypełnienie deklaracji wraz z propozycją rocznej składki i przesłanie skanu e-mailem na nasz adres. Deklaracja zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu PFSz.  Zarząd zwyczajowo zaprasza kandydata na bezpośrednią prezentację podczas posiedzenia, po której Zarząd głosuje nad deklaracją kandydata i ustala wysokość składki biorąc pod uwagę kwotę zadeklarowaną przez kandydata.  W uzasadnionych przypadkach deklaracja jest rozpatrywana przez Zarząd PFSz w trybie obiegowym.  Następnie, dyrektor finansowy PFSz wystawia notę księgową na zatwierdzoną kwotę składki członkowskiej.  Po wpłynięciu składki na rachunek PFSz, centralne biuro PFSz przesyła potwierdzenie członkostwa wspierającego na adres e-mail podany w deklaracji i umieszcza informację o członkostwie wspierającym na stronie PFSz, wraz z linkiem i logo wspierającego.

Informacji na temat członkostwa wspierającego udziela: Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca PFSz, tel. 690 875 075, e-mail: ligia.kornowska@pfsz.org oraz Urszula Szybowicz, Dyrektor Operacyjny PFSz, tel. 697 752 855, e-mail: urszula.szybowicz@pfsz.org

Prawa i obowiązki członka wspierającego określa Statut – do pobrania w zakładce “Statut”

Deklaracja członka wspierającego – do pobrania w zakładce “Obowiązujące dokumenty”