W dniu 14.06.2018 Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz spotkał się z Andrzejem Matyją, Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Prezes PFSz osobiście złożył gratulacje nowo wybranemu Prezesowi NRL. Podczas spotkania prezesi wyrazili wolę współpracy na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia w naszym kraju m.in. poprzez wzrost nakładów, poprawę warunków pracy personelu, koordynację oraz ucyfrowienie. Ustalono, iż najbardziej reprezentatywne organizacje lekarzy oraz pracodawców szpitali, jakimi są Samorząd Lekarski oraz PFSz będą utrzymywać stały kontakt roboczy.  Planowane są konsultacje i wzajemne wspieranie postulatów i stanowisk łączących obie organizacje, a także wspólny udział w konferencjach i zebraniach władz statutowych obu organizacji.