Polska Federacja Szpitali bierze udział w konsultacjach w sprawie opracowania wytycznych, rekomendacji lub wzorcowych dokumentów dotyczących zakupu wyrobów i sprzętu medycznego prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W ramach prowadzonych konsultacji Polska Federacja Szpitali postuluje stworzenie kodeksu dobrych praktyk, który spełniałby rolę pewnej wytycznej dla rynku zamówień publicznych. Znalazłyby się w nim zagadnienia, z którymi podmioty udzielające zamówień publicznych w zakresie wyrobów medycznych mają trudności. Poruszałby takie kwestie jak odpowiednio skonstruowany opis przedmiotu zamówienia, sposób uregulowania w umowie odpowiedzialności wykonawcy zamówienia publicznego, czy zmiana do umów zawartych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poszczególne rozdziały kodeksu dobrych praktyk byłyby dostosowane do specyfiki zamawianych wyrobów medycznych, np. urządzeń wszczepialnych czy też wyrobów medycznych jednorazowych.

Wspieramy proces konsultacji prowadzony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i jesteśmy gotowi  do zaangażowania się merytorycznego w prowadzone prace warsztatowe w ramach grup roboczych.

Ponadto w listopadzie 2018 r. Polska Federacja Szpitali opracowała dokument pt. Wytyczne dotyczące zamówień publicznych w zakresie serwisowania sprzętu medycznego:

https://www.pfsz.org/2019/03/03/wytyczne-dotyczace-zamowien-publicznych-w-zakresie-serwisowania-sprzetu-medycznego/