Polska Federacja Szpitali zwróciła się 6.04 br. do Ministerstwa Zdrowia, RPP, GIS i GIF z postulatem rozważenia pilnej nowelizacji przepisów art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w zakresie umożliwiającym aptekom i punktom aptecznym prowadzenie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych dostępnych wyłącznie z przepisu lekarza pacjentom, którzy ukończyli 60 rok życia oraz objętym kwarantanną.

Cieszy nas, że postulat Federacji oficjalnie poparły:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Federacja Pacjentów Polskich

Fundacja Alivia

Izba Gospodarcza Farmacja Polska

Cieszy nas, że potrzebę Pacjentów w tym trudnym okresie zauważają zarówno lekarze, szpitale, jednostki ochrony zdrowia, producenci leków, hurtownie jak i sami Pacjenci.