Szanowni Państwo,

Polska Federacja Szpitali, mając na uwadze wdrożone środki zabezpieczające rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz dobro pacjentów pozostających w grupie największego ryzyka, zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia, RPP, GIS i GIF z postulatem rozważenia pilnej nowelizacji przepisów art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w zakresie umożliwiającym aptekom i punktom aptecznym prowadzenie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych dostępnych wyłącznie z przepisu lekarza pacjentom, którzy ukończyli 60 rok życia oraz objętym kwarantanną.

Wierzymy, że proponowane rozwiązanie pozwoli na realizację społecznie ważnych potrzeb tj. zapewnienie dostępności do farmakoterapii osobom poddanym kwarantannie oraz seniorom przy jednoczesnym usprawnieniu izolacji tych osób w warunkach domowych, pozwoli na uratowanie zdrowia i życia wielu osób.