Polska Federacja Szpitali rozpoczęła dyskusję z organizacją POLMED nt. Wytycznych dotyczących zamówień publicznych w zakresie serwisowania sprzętu medycznego. W odpowiedzi na pismo POLMED, PFSz udzieliła wyjaśnień dot. Wytycznych oraz zaprosiła POLMED do współpracy nad kolejnymi edycjami Wytycznych. Cieszymy się, że Wytyczne PFSz są coraz szerzej znane i pomagają szpitalom w optymalizacji kosztowej serwisowania sprzętu medycznego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Wytycznymi i przesyłania ewentualnych uwag, które uwzględnimy w kolejnej wersji Wytycznych. Wytyczne są dostępne pod adresem: <klik>