Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie wziął udział w akcji poświęconej profilaktyce zdrowotnej „Zdrowie pod kontrolą” organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny.
Szpital Wojewódzki realizuje własny projekt promujący zdrowie pn. „Udar mózgu: jak zapobiec, jak reagować?”, który znalazł swoje odzwierciedlenie w sobotę 5 listopada.
Eksperci Szpitala przygotowali film nt. objawów udaru mózgu, dzienniczki kontroli ciśnienia tętniczego, ulotki informacyjne dotyczące objawów i szybkiego rozpoznania udaru mózgu – skala F.A.S.T. oraz magnesy.
Stoisko informacyjne przygotował i prowadził Dział Organizacyjny i Funduszy Zewnętrznych: kierownik Elżbieta Majchrzak-Kłokocka, Kornelia Kotwicka i Katarzyna Szychulska-Topa.
W namiocie neurologicznym porad udzielali lekarze specjaliści Grzegorz Dałek i Krzysztof Nosek (wykonywał też badania USG).
Pacjentów im nie brakowało. – To bardzo dobrze, że można bez długiego oczekiwania skorzystać z porady – mówiły osoby oczekujące przed namiotem na swoją kolej.
Całość wspierały pielęgniarki oddziału neurologicznego Aleksandra Kamińska i Sara Szweda.
Lekarze neurolodzy i radiolodzy przedstawili edukacyjne wykłady: „Ryzyka udaru mózgu” – dr n. med. Grzegorz Dałek Kierownik teamu udarowego WSS w Olsztynie; „Jak rozpoznać udar mózgu? Czas to mózg” – dr n. med. Jacek Zwiernik, ordynator Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego oraz „Leczenie zabiegowe udaru mózgu” – dr n. med. Grzegorz Wasilewski, kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Zabiegowej.
Podczas sobotniej akcji w Galerii Warmińskiej obecna była także Irena Kierzkowska, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego, z którą rozmawiał dziennikarz Radia Eska Andrzej Brzozowski, prowadzący zdrowotne przedsięwzięcie.