Pracodawcy RP

Polska Federacja Szpitali jest członkiem największej ogólnopolskiej organizacji pracodawców: Pracodawcy RP.  Jesteśmy reprezentantem sektora szpitalnego i członkiem Korporacji Zdrowe-Zdrowie Pracodawców RP.  Mamy także miejsce z prawem głosu w Zespole Trójstronnym ds Ochrony Zdrowia, w którego obradach biorą udział przedstawiciele wszystkich interesariuszy systemu: strona rządowa, związki zawodowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców.  Przedstawiciele delegacji Pracodawców RP uczestniczą też w posiedzeniach Komisji Zdrowia Sejmu RP.

Zapraszamy do śledzenia komunikatów i stanowisk na stronie: pracodawcyrp.pl