Zespół do spraw dialogu społecznego – istotny głos w kontekście budowy zrównoważonego systemu ochrony zdrowia ponad podziałam

Na tej stronie dowiesz się, czym zajmuje się Zespół do spraw dialogu społecznego i jakie są jego najważniejsze zadania.

Przekonaj się, jak działa Zespół do spraw dialogu społecznego

Zespół do spraw dialogu społecznego

Polska Federacja Szpitali (PFSz) popiera reformowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Nasza wizja to zrównoważony system ochrony zdrowia ponad podziałami.

Polska Federacja Szpitali proponuje usprawnienie i poprawę jakości dialogu społecznego w ochronie zdrowia, tak aby propozycje reform były konsultowane już na wczesnym etapie pomysłu albo wręcz zlecane do przygotowania kluczowym uczestnikom systemu, w tym szczególnie reprezentatywnym organizacjom pozarządowym w obszarze ich kompetencji.

Polska Federacja Szpitali optuje za znacznie szerszym korzystaniem z formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze ochrony zdrowia, w szczególności w obszarze inwestycji.

Polska Federacja Szpitali zdecydowanie opowiada się za radykalnym zwiększeniem znaczenia menedżerów ochrony zdrowia jako właściwie kwalifikowanych organizatorów opieki zdrowotnej dla polskich pacjentów oraz pracy dla personelu polskich podmiotów leczniczych. Jesteśmy za stałą poprawą jakości świadczeń zdrowotnych dla naszych pacjentów, jednakże w mechanizmie opieki ochrony zdrowia opartej na wartości dla pacjenta, zamiast systemu raportowo-punitywnego.

Dowiedz się, kim są Młodzi Menedżerowie Medycyny (MMM)

Co powinieneś wiedzieć na temat zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny (MMM)?

Zadania zespołu do spraw dialogu społecznego

 • 1
  Monitorowanie projektów legislacji w ochronie zdrowia, w tym w szczególności dotyczących Szpitali.
 • 2
  Monitorowanie korespondencji od członków PFSz pod kątem propozycji zgłaszanych przez członków PFSz do dialogu społecznego.
 • 3
  Bieżąca współpraca z krajowymi agendami rządowymi zajmującymi się dialogiem społecznym, w tym w szczególności komórkami do spraw dialogu społecznego Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • 4
  Udział w bieżącym dialogu społecznym sektora ochrony zdrowia: komisje parlamentarne, zespół trójstronny.
 • 5
  Przygotowywanie propozycji komunikatów i rekomendacji dla Członków PFSz oraz prowadzenie komunikacji po uzgodnieniu z Prezesem PFSz lub osobą upoważnioną przez Prezesa PFSz.
 • 6
  Współpraca z innymi zespołami PFSz w uzgodnieniu z Prezesem PFSz lub osobą upoważnioną przez Prezesa PFSz.

Kontakt

Urszula Szybowicz PFSz

Urszula Szybowicz
Dyrektor Operacyjna PFSz

mail icon symbol graphic    LinkedIn icon