W dniu 8.02.2023 odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa PFSz.

Członkowie zespołu:
Ewa Bator, członek Zarządu PFSz (lider zespołu)
Irena Kierzkowska, członek Zarządu PFSz
Rafał Holanowski, członek Rady Naczelnej PFSz
Jarosław Kończyło, członek Rady Naczelnej PFSz
Anna Warczyńska, wiceprzewodniczaca Rady Naczelnej PFSz
Michał Dybowski, Chief Sustainability Officer PFSz
Paweł Kuśmierowski, członek wspierający PFSz

Koordynator:
Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca PFSz

Nadzór:
Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz

Omówione zostały projekty stałe:
– Konferencja CYBERSEC&RODO w zdrowiu
– Kodeks Branżowy RODO w ochronie zdrowia

Wytyczono również kierunki działań na rok 2023:
– edukacja personelu medycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa
– standardy cyberbezpieczeństwa dla szpitali
– audyty cyberbezpieczeństwa dla szpitali
– rozszerzenie tematu cyberbezpieczeństwa o tematy infrastrukturalne oraz telemedyczne
– wyodrębnienie aktualności w zakresie cyberbezpieczeństwa na stronie pfsz.org

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo w spotkaniu oraz propozycję nowych projektów.