Od 2017 r.  Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonuje  w   ramach  Sytemu  Podstawowego  Szpitalnego  Zabezpieczenia  tzw.  „sieci  szpitali”  jako  szpital  II stopnia.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim obejmuje działaniem obszar powiatu ostrowieckiego i jest jedynym szpitalem działającym na terenie powiatu ostrowieckiego.

Warto zaznaczyć, iż w 2020 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oddał do użytku nowy, wybudowany od podstaw, bardziej funkcjonalny i kompleksowo wyposażony budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Obecnie Szpitalny Oddział Ratunkowy naszego szpitala jest jednym z najbardziej oblekanych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w województwie Świętokrzyskim.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim udziela świadczeń medycznychpacjentom w następujących oddziałach :

Lp. Nazwa oddziału Liczba łóżek
1 Oddział Okulistyki 15
2 Oddział Otolaryngologii 11
3 Oddział Wewnętrzny I 35
4 Oddział Wewnętrzny II ze Stacją Dializ 52 w trym 25 COVID
5 Oddział Kardiologii 36
6 Oddział Chirurgii Ogólnej 33
7 Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 19
8 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 16
9 Oddział Pulmonologii 27 w tym 15 COVID
10 Oddział Pediatrii 23
11 Oddział Ginekologiczno – Położniczy 32
12 Oddział Neonatologii 11
13 Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym 35
14 Oddział Rehabilitacji 16
15 Oddział Urologii 22
16 Szpitalny Oddział Ratunkowy 11
17 Zakład Opiekuńczo Leczniczy 35
18 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 12

 

Poza wymienionym oddziałami szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim posiada
w swojej strukturze :

 • Blok Operacyjny
 • Izba Przyjęć
 • Poradnie Specjalistyczne

– Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi

– Poradnia Chirurgii Ogólnej

– Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

– Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

– Poradnia Ginekologiczna

– Poradnia Neurologiczna

– Poradnia Endokrynologiczna

– Poradnia Wad Postawy

– Poradnia Diabetologiczna

 • Pracownię Rentgenowską
 • Pracownię Tomografii Komputerowej
 • Pracownię Ultrasonografii
 • Pracownię Mammografii
 • Pracownię Endoskopii
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
 • Fizjoterapia Ambulatoryjna
 • Aptekę Szpitalną
 • Laboratorium Analityczne