Delegacja PFSz uczestniczy w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds Zdrowia, 28.01.2020

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds Ochrony Zdrowia z udziałem strony rządowej pod przewodnictwem Łukasza Szumowskiego – Ministra Zdrowia, strony związkowej oraz strony pracodawców. Polskie szpitale w ramach delegacji Pracodawcy RP reprezentuje Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz jako członek Zespołu z prawem głosu.  W posiedzeniu bierze udział w charakterze eksperta Janusz Boniecki – Wiceprezes Polskiej Federacji Szpitali.  Posiedzenie prowadzi Urszula Michalska – reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

W programie m.in. bieżące działania resortu zdrowia, podwyżki wynagrodzeń minimalnych, projekt ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, wzrost ryczałtów dla szpitali w PSZ, projektowane zmiany w OWU.  Komunikaty z posiedzeń są publikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z przyjętą procedurą.