Zostań Członkiem PFSz!

Zapraszamy serdecznie Szpitale z całej Polski do wstąpienia w szeregi Polskiej Federacji Szpitali (PFSz). Zostań Członkiem PFSz!

Skontaktuj się z nami, wypełnij niezbędne formalności i zostań Członkiem PFSz!

Zostań Członkiem PFSz logo

Zostań Członkiem PFSz logo

Członkowie Zwyczajni – Szpitale

Zapraszamy Szpitale do przyłączenia się do Polskiej Federacji Szpitali (PFSz)!

Członkiem zwyczajnym może być pracodawca jako osoba prawna, który świadczy usługi z zakresu lecznictwa i opieki medycznej stacjonarnej. Jesteśmy organizacją szpitali oraz ośrodków opieki medycznej, w których pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną, są żywieni oraz zakwaterowani.

Wystarczy wypełnić deklarację, dokonać wpłaty składki oraz wpisowego, a następnie przesłać skan deklaracji wraz z dowodem wpłaty na adres e-mail podany na deklaracji. Prawa i obowiązki określa Statut. Członkom zwyczajnym przysługuje pełne prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. W razie pytań prosimy o kontakt – nasze dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt. Noty księgowe wystawia dyrektor finansowy PFSz.

Składka

Składka członkowska

4000 zł rocznie

Wpisowe

Wpisowe dla nowych członków

1000 zł jednorazowo
Dotyczy składki członkowskiej wpłacanej przez szpital w roku 2024 (składka obejmuje kolejne 12 miesięcy członkostwa).

Członkowie Wspierający – Związki Szpitali

Członkiem wspierającym jako grupa szpitali mogą być związki szpitali działające na poziomie lokalnym lub też związki szpitali o określonym profilu działania, czy określonym modelu własnościowym. Polska Federacja Szpitali z przyjemnością rozpatrzy wnioski związków szpitali w trybie indywidualnym. Istnieje także możliwość współpracy na podstawie porozumienia dwustronnego.

W tej sprawie prosimy o kontakt z centralą PFSz – dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt.

Członkowie Wspierający – osoba prawna lub fizyczna

Członkiem wspierającym Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera misję i cele Federacji oraz akceptuje postanowienia Statutu.

Kandydaci proszeni są o wypełnienie deklaracji wraz z propozycją rocznej składki i przesłanie skanu e-mailem na nasz adres. Deklaracja zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu PFSz. Zarząd PFSz zwyczajowo zaprasza kandydata na bezpośrednią prezentację podczas posiedzenia, po której Zarząd głosuje nad deklaracją kandydata oraz ustala wysokość składki biorąc pod uwagę kwotę zadeklarowaną przez kandydata. W uzasadnionych przypadkach deklaracja jest rozpatrywana przez Zarząd PFSz w trybie obiegowym. Następnie, dyrektor finansowy PFSz wystawia notę księgową na zatwierdzoną kwotę składki członkowskiej. Po wpłynięciu składki na rachunek PFSz, centralne biuro PFSz przesyła potwierdzenie członkostwa wspierającego na adres e-mail podany w deklaracji i umieszcza informację o członkostwie wspierającym na stronie PFSz, wraz z linkiem i logo wspierającego.

Informacji na temat członkostwa wspierającego udzielają:

Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca PFSz
tel. 690 875 075
e-mail: ligia.kornowska@pfsz.org

Urszula Szybowicz, Dyrektor Operacyjna PFSz
tel. 697 752 855
e-mail: urszula.szybowicz@pfsz.org

Prawa i obowiązki członka wspierającego PFSz określa Statut – do pobrania w zakładce „Dokumenty i dane”

Deklaracja członka wspierającego – do pobrania w zakładce „Dokumenty i dane”

Polska Federacja Szpitali PFSz logo new transparent medium

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Dialog Społeczny
Dialog Społeczny

Aby skuteczniej, a zarazem bezpieczniej brać udział w dialogu społecznym dotyczącym ochrony zdrowia.

Know-how
Know-how

Aby efektywnie wymieniać wiedzę z menedżerami Szpitali z całego kraju i czerpać przykłady z międzynarodowych organizacji szpitalnych.

Finanse
Finanse

Aby mieć większe możliwości i lepszy dostęp do finansowania szpitalnych świadczeń oraz inwestycji.

Technologie
Technologie

Aby wcześniej poznawać oraz sprawniej wdrażać innowacyjne technologie szpitalne.

Ludzie
Ludzie

Aby łatwiej nawiązywać i owocniej utrzymywać relacje kluczowymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój

Aby pełniej wykorzystywać potencjał w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Dane
Dane

Aby efektywniej analizować dane, korzystać z nich i porównywać się z innymi.

Wsparcie
Wsparcie

Aby mieć ułatwiony dostęp do pomocy koleżeńskiej oraz fachowej psychologicznej.

Uznanie
Uznanie

Aby skorzystać z większych szans na wyróżnienia i nagrody na forum krajowym i międzynarodowym.

„Polska Federacja Szpitali jest jedynym takim przedsięwzięciem w Polsce. Udzielamy wsparcia kilkuset szpitalom pod przewodnictwem ich dyrektorów. Zostań częścią naszej prestiżowej organizacji z ponad 10-letnią tradycją!”

Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz

DZIAŁAJ Z NAMI NA RZECZ POPRAWY SYTUACJI I FUNKCJONOWANIA SZPITALI ORAZ WZMOCNIENIA GŁOSU DYREKTORÓW