tisch-hospital-lobby

Know-how

Nowoczesne podejście

Zarządzanie na światowym poziomie

shutterstock_110304980-1170×780

Współpraca

Zasoby

Nawiązywanie kontaktów w całej Europie

Członkowie Zwyczajni – Szpitale

Zapraszamy Szpitale do przyłączenia się do Polskiej Federacji Szpitali (PFSz)

Członkiem zwyczajnym może być pracodawca jako osoba prawna, który świadczy usługi z zakresu lecznictwa i opieki medycznej stacjonarnej. Jesteśmy organizacją szpitali oraz ośrodków opieki medycznej, w których pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną, są żywieni i zakwaterowani.

Wystarczy wypełnić deklarację, dokonać wpłaty składki oraz wpisowego, a następnie przesłać skan deklaracji wraz z dowodem wpłaty na adres e-mail podany na deklaracji. Prawa i obowiązki określa statut.  Członkom zwyczajnym przysługuje pełne prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.  W razie pytań prosimy o otwarcie zakładki: “kontakt”. Noty księgowe wystawia dyrektor finansowy PFSz.

  • Składka: 3000 zł rocznie
  • Wpisowe: 1000 zł jednorazowo
  • Dotyczy: składki członkowskiej wpłacanej przez szpital w roku 2022, składka obejmuje kolejne 12 miesięcy członkostwa.
  • Zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, 02.12.2021 w Serocku-Jachrance.

Członkowie Wspierający – Związki Szpitali

Członkiem wspierającym jako grupa szpitali mogą być związki szpitali działające na poziomie lokalnym lub też związki szpitali o określonym profilu działania, czy określonym modelu własnościowym.  Polska Federacja Szpitali z przyjemnością rozpatrzy wnioski związków szpitali w trybie indywidualnym.  Istnieje także możliwość współpracy na podstawie porozumienia dwustronnego.

Prosimy o kontakt z centralą PFSz – szczegóły w zakładce “kontakt”

Dlaczego warto do nas dołączyć

1. POLITYKA

Wpływamy na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej. Opiniujemy projekty ustaw oraz działamy na rzecz wzrostu poważania i motywacji kadry zarządzającej w medycynie.

2. OSZCZĘDNOŚĆ

Organizujemy grupy zakupowe, które pozwalają znacznie obniżyć koszty. Wpływamy na obniżenie kosztów ubezpieczenia.

3. WSPÓŁPRACA

Działamy na rzecz informatyzacji szpitali, polepszenia ergonomiki pracy. Zacieśniamy współpracę z sektorem opieki ambulatoryjnej.

4. KNOW-HOW

Pomagamy w zarządzaniu, pozyskiwaniu kapitału oraz kontaktów. Organizujemy konferencje i szkolenia.

5. DANE

Zapewniamy wymianę danych oraz benchmarking szpitali. Umożliwiamy kooperację międzynarodową.

Polska Federacja Szpitali jest  jedynym takim przedsięwzięciem w Polsce.

Udzielamy wsparcia kilkuset szpitalom pod przewodnictwem ich dyrektorów . Bądź częścią naszej prestiżowej organizacji z ponad 10 letnią tradycją.

Działaj z nami na rzecz poprawy sytuacji i funkcjonowania szpitali oraz wzmocnienia głosu dyrektorów