• LISTA SZPITALI ORAZ ZWIĄZKÓW SZPITALI (W KOLEJNOŚCI WSTĄPIENIA DO PFSz)