• Firma ESKOM dołącza do grona członków wspierających PFSz