• PFSz do Minister Zdrowia- rehabilitacja pulmonologiczna
  • Komponent Governance w ESG jako narzędzie ładu dla Zrównoważonego Rozwoju Szpitali
  • Zezpół ds Kompetencji i Kształcenia Zawodów Medycznych PFSz
  • Sukces Roku Dyrektorów Szpitali zrzeszonych w PFSz
  • PFSz pozytywnie o rozporządzeniu Ministra Zdrowia
  • Hrvatska & Polska: bilateral cooperation