➜  Wpływanie na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej, aktywne uczestnictwo w dialogu społecznym.
➜  Działanie na rzecz wzrostu znaczenia, motywacji i szacunku dla Dyrektorów Szpitali.
➜  Liderowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju sektora ochrony zdrowia.
➜  Promowanie innowacyjnych technologii w ochronie zdrowia.
➜  Wskazywanie dobrych praktyk w zarządzaniu inwestycjami oraz infrastrukturą, a także sposobów pozyskiwaniu kapitału.
➜  Popularyzacja nowoczesnego zarządzania ryzykiem oraz ciągłej poprawa jakości opieki szpitalnej, poparcie dla systemu no fault.
➜  Informatyzacja, cyberbezpieczeństwo oraz polepszanie ergonomiki pracy.
➜  Dążenie do partnerskiej współpracy z sektorem opieki ambulatoryjnej, np. w modelu konsorcjów koordynowanej ochrony zdrowia.
➜  Propagowanie ochrony danych osobowych, wymiany danych, anonimizowanego dawstwa danych i benchmarkingu Szpitali.
➜  Wymiana wiedzy, organizacja szkoleń i konferencji dla Szpitali.
➜  Inne działania mające na celu poprawę sytuacji Szpitali oraz systemu ochrony zdrowia.