Zrównoważony system ochrony zdrowia ponad podziałami.