• PFSz: Skuteczne i konstruktywnie nt. akredytacji
  • Forum jakości i bezpieczeństwa pacjenta
  • Ustawa o jakości: słyszalny głos PFSz
  • Dyrektywa NIS 2 (Network and Information Systems Directive) – dyrektywa bezpieczeństwa sieci i informacji
  • EHDS (European Data Space) – europejska przestrzeń danych medycznych
  • Regulacja MDR (Medical Devices Regulation)