• Zespół ds Kompetencji i Kształcenia Zawodów Medycznych PFSz
  • Sukces Roku Dyrektorów Szpitali zrzeszonych w PFSz
  • PFSz pozytywnie o rozporządzeniu Ministra Zdrowia
  • Hrvatska & Polska: bilateral cooperation
  • PFSz w Zespole ds Zdrowia WRDS w Katowicach
  • PFSz o wnioskach akredytacyjnych