• Serdeczne Życzenia dla Pielęgniarek i Położnych
  • PFSz o dostosowywaniu SOR do wymogów
  • PFSz o kulturze sprawiedliwego traktowania i mediacji w ochronie zdrowia
  • Koreański Kongres Ochrony Zdrowia 2024
  • PFSz o standardach kształcenia klinicznego
  • PFSz o rozliczaniu ryczałtów szpitalnych