• Dyrektywa NIS 2 (Network and Information Systems Directive) – dyrektywa bezpieczeństwa sieci i informacji
  • EHDS (European Data Space) – europejska przestrzeń danych medycznych
  • Regulacja MDR (Medical Devices Regulation)
  • Projekt HOSMART AI
  • Aplikacja zamiast papierowej karty stażu
  • PFSz do NFZ: finansowanie testów COMBO w szpitalach