• Hrvatska & Polska: bilateral cooperation
  • The Polish Federation of Hospitals Embraces Drone Technology for Medical Transport
  • Dyrektywa NIS 2 (Network and Information Systems Directive) – dyrektywa bezpieczeństwa sieci i informacji
  • EHDS (European Data Space) – europejska przestrzeń danych medycznych
  • Regulacja MDR (Medical Devices Regulation)
  • Projekt HOSMART AI