• 24 szpitale należące do PFSz nagrodzone certyfikatem „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”