Polska Federacja Szpitali bierze udział w posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” w Warszawie. PFSz reprezentują: Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz i członek Zespołu z ramienia Pracodawców RP oraz Janusz Boniecki, Wiceprezes PFSz, który zwrócił uwagę na trudną sytuację szpitali powiatowych i konieczność wzrostu wycen świadczeń wykonywanych przez szpitale pierwszego poziomu zabezpieczenia.