Dnia 4 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia z udziałem m.innym Wice Ministra Zdrowia Macieja Miłkowskiego, dyrektorów departamentów oraz przedstawicieli partnerów społecznych.

Polską Federację Szpitali reprezentował na posiedzeniu Janusz Boniecki, Wiceprezes PFSz.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze sprawy :
1. Wynagrodzenia w w ochronie zdrowia
Temat został bardzo wnikliwie dyskutowany a efektem były przesłane do naszych członków dwa maile na temat : ” APEL DO ORGANIZACJI , PRACODAWCY RP, PROPOZYCJA z MZ , SUPER WAŻNE I PILNE ”
Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani nasi świadczeniodawcy przesłali BEZPOŚREDNIO na adres Ministerstwa swoje pytania i obecnie oczekujemy na wyjaśnienia!

2. Wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej
Jednoznacznie oświadczono, że od dnia 1 stycznia 2021 roku , poza obowiązującą e- Receptą należy wprowadzić tylko e- skierowanie . Mamy kolejny rok na wdrożenie w naszych ośrodkach EDM.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 26 października br. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
Niestety, Ministerstwo Zdrowia jednoznacznie stoi na stanowisku, aby z dniem 1 stycznia 2021 roku wdrożyć we wszystkich jednostkach służby zdrowia ten temat, który m.innymi pomoże właściwie określać wartość poszczególnych świadczeń zdrowotnych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Poniżej przekazuję link do strony :
Rachunek kosztów link do AOTIM
https://www.aotm.gov.pl/taryfikacja/standard-rachunku-kosztow/archiwum/
Oczywiście mam świadomość, że nie wszystkie nasze jednostki medyczne są właściwie przygotowane do realizacji tego zadania.
4. Opłata mocowa za energię elektryczną
Jak informowaliśmy, stosowne pismo z podpisami wszystkich prezesów organizacji zdrowia Pracodawców RP zostało przekazane Ministrowi Zdrowia. Jak wiadomo, rozporządzenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki to ogromne pieniądze, które zamiast przeznaczyć na leczenie naszych Pacjentów oddamy do puli ogólnej.
Mamy nadzieję, że jednoznaczne stanowisko Ministra Zdrowia zwolni przedmioty medyczne z tego zadania.
5. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 lipca 2021 roku.
W tzw. Sprawach różnych zasygnalizowałem ten temat i mam nadzieję , że na kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego otrzymamy finalną odpowiedź. Przypominamy, że większość naszych jednostek posiada podpisane kontrakty tylko do dnia 30 czerwca 2021 roku. Czekamy na na więcej informacji od Ministerstwa Zdrowia w tym temacie.
Jeśli mają Państwo wątpliwości lub pytania jakie chcieliby Państwo zadań Ministerstwu Zdrowia, uprzejmie prosimy o kontakt  z Urszulą Szybowicz, menedżer projektów, urszula.szybowicz@pfsz.org