Integracja i wizualizacja alarmów w systemie CIS.

Jedną z najważniejszych funkcji systemu CIS jest przechwytywanie danych i alarmów z urządzeń medycznych oraz ich wizualizacja umożliwiająca personelowi podejmowanie lepszych decyzji klinicznych.

Niezwykle istotnym aspektem zapewniającym realizację powyższej funkcjonalności jest integracja z aparaturą medyczną. Rosnąca ilość producentów urządzeń medycznych, a także coraz nowsze interfejsy czy protokoły wymiany informacji mogą stanowić nie lada wyzwanie na etapie wdrożenia lub późniejszej rozbudowy. Dlatego tak ważne jest, aby już w momencie wyboru dostawcy rozwiązania CIS przeanalizować jego możliwości integracyjne.

Moduł integracji i wizualizacji alarmów

Ta funkcja pozwala systemowi na wykorzystanie informacji z różnych typów urządzeń medycznych (od respiratorów po pompy infuzyjne lub monitory pacjenta) do celów dokumentacji, wspomagania decyzji klinicznych i alarmowania. Informacja o parametrach życiowych, alarmach  w czasie rzeczywistym organizuje przepływ pracy w taki sposób aby przyśpieszyć reakcje na sytuacje krytyczne

Integracja aparatury pozwala na :

  • pogląd w jednej aplikacji parametrów pacjenta z kilku urządzeń
  • wizualizację zajętość łóżek na OIT
  • skutecznie zarządzać lekarzom informacjami i alertami z urządzeń medycznych
  • podgląd za pomocą intuicyjnego interfejsu danych klinicznych wszystkich lub pojedynczych pacjentów

Uzupełnieniem szybkiego procesu dostarczenia informacji o pacjencie jest również zastosowanie aplikacji mobilnych w zakresie powiadamiania o alarmach. Dlatego też, wersja modułu jest dostępna w aplikacji mobilnej.

Dodatkowym elementem jest funkcjonalność  dająca możliwość agregacji, zapisania danych klinicznych i naniesienia ich na osi czasu. Pozwala to na przegląd parametrów z urządzeń jakie są zintegrowane i podłączone do pacjenta.

 

Moduł integracji oprócz standardowego zastosowania na oddziałach OIT może być również wykorzystany na oddziałach SOR przy łóżkach intensywnej terapii   i wszędzie tam gdzie szpital posiada tzw.  łóżka wzmożonego nadzoru.

Oddziału SOR są oddziałami, które od personelu medycznego wymagają szybkiej reakcji na zmieniający  się stan pacjenta. Organizacja pracy w taki sposób w sposób aby lekarze dysponowali modułem systemu CIS do wizualizacji alarmów i przeglądem informacji klinicznej zwiększa dokładność podejmowanych decyzji,  podwyższa bezpieczeństwo pacjenta i poprawia przepływ pracy na oddziałach SOR a mobilność przy zastosowaniu smartphonów zwiększa jego dostępność.

Przedstawione moduły systemu CIS to podstawowego jego funkcjonalności od jakich szpital może rozpocząć swoja drogę do cyfryzacja procesów leczenia na oddziale OIT, SOR.

 

Więcej informacji zostanie przedstawionych podczas webinaru, już 02.09.2021, o godz. 11:

Czas trwania: 60 minut
Dla kogo?: Dyrektorzy Medyczni. Ordynator OIOM, Pielęgniarki anestezjologiczne
Tematy jakie poruszymy:
  • Infrastruktura medyczna na nowoczesnym oddziale OIT. Ważny element, od którego powinno się zacząć  planować wdrożenie systemu wsparcia decyzji lekarzy. Prelegent Tomasz Drabik firma Biameditek, Grzegorz Kupczuk firma Mindray
  • Automatyzacja pracy i cyfryzacja dokumentacji w obszarze intensywnej terapii. Prelegent Tomasz Frączek firma Ascom
  • Doświadczenia  PoC z testowania modułu integracyjnego. Prelegent Izabela Kafka firma Maxto ITS
  • System kliniczny jako wsparcie decyzji lekarzy na oddziałach OIT i bloku operacyjnego,
  • Wpływ klinicznych systemów na koordynowaną ochronę zdrowia.
LINK DO REJESTRACJI:
Zapraszamy serdecznie :)