W ostatnich dniach na łamach Menedżera Zdrowia pojawiła się ciekawa ekspertyza o zmianach w szpitalnictwie i Agencji Rozwoju Szpitali Pana Piotra Magdziarza, Formedis – członek wspierający #PFSz
“Jednym z wariantów restrukturyzacji podmiotów leczniczych jest czasowe przejmowanie szpitali przez Agencję Rozwoju Szpitali. Byłby to rodzaj zarządu komisarycznego – należy zwrócić na to szczególną uwagę. W tym trybie może być przejęte zarządzanie nad wieloma szpitalami – podkreśla Piotr Magdziarz, wyjaśniając, jak tego uniknąć.”
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:
Jednocześnie raz jeszcze serdecznie zapraszamy do BEZPŁATNEGO audytu screeningowego w ramach projektu realizowanego przez Formedis i PFSz, 
Kontynuując nasze działania związane z doradztwem branżowym mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie „Audyt screeningowy podmiotów leczniczych zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali” mającym na celu analizę działalności leczniczej oraz porównanie szpitali zrzeszonych w PFSz.

Dane pozyskane w ramach projektu pozwolą na przedstawienie wyników w formie prezentacji, zawierającej zanonimizowane informacje, które z analizowanych szpitali i w jakich obszarach odbiegają od benchmarków rynkowych oraz określą pozycję rankingową na tle pozostałych szpitali uczestniczących w projekcie.

Metodologia przeprowadzenia audytu screeningowego

Celem przeprowadzenia audytu screeningowego jest zidentyfikowanie:

  • obszarów działalności Szpitala odbiegających od standardów rynkowych,
  • ogólnych przyczyn występowania nieefektywności w Szpitalu.

W ramach audytu screeningowego analizie poddane zostaną wybrane wskaźniki działalności szpitali w następujących obszarach:

  • obszar działalności operacyjnej,
  • obszar działalności finansowej,
  • obszar sytuacji kadrowej,
  • obszar współpracy z NFZ,

Metodologia przeprowadzenia audytu screenigowego oparta jest na porównaniu wybranych danych finansowych i statystycznych osiąganych przez audytowany podmiot leczniczy w stosunku do benchmarków rynkowych.

Benchmarking jest skutecznym narzędziem, wspomagającym zarządzanie, mającym na celu uzyskanie zwrotnej informacji o podmiocie leczniczym, jego komórkach organizacyjnych oraz stosowanych procesach zarządczych w odniesieniu do innych podmiotów na rynku świadczeń zdrowotnych.

Więcej informacji o projekcie oraz zapisy:

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń DO KOŃCA TEGO TYGODNIA

Kontakt:

Paulina Drab

Koordynator Sprzedaży i Promocji FORMEDIS

+48 518 732 556

biuro@formedis.pl