Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

Polska Federacja Szpitali podpisała niedawno list intencyjny z Firmą m BW ADVISORY Sp. z o.o. powstałą  z inicjatywy, dwóch doświadczonych, certyfikowanych audytorów i managerów: Piotra Welenca i Sebastiana Burgemejster.
Przez kilkanaście lat, z sukcesem realizowali skomplikowane projekty w kluczowych instytucjach sektora prywatnego i publicznego. Obszarami ich działalności były zagadnienia szeroko rozumianego GRC, audytu wewnętrznego, audytu IT, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa i ciągłości działania, ochrony danych osobowych

i prywatności.

Firma pomaga i wspiera organizacje w wyborze, ocenie, przygotowaniu i wdrożeniu narzędzi wspierających procesy GRC. Oferujemy nadzór audytowy nad projektem wdrożenia, a także m.in:

 •  audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, w tym zarządzania jakością wg ISO 9001, zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, zarządzania BHP wg ISO 45001, odpowiedzialności społecznej biznesu ISO 26000;
 • audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania ryzykiem, w tym m.in. zgodnie z COSO ERM, ISO 31000, FERMA;
 •  audyt, wdrażanie i doskonalenie systemu compliance, w tym w oparciu o ISO 19600;
 • audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów antykorupcyjnych, w tym w oparciu o ISO 37001 oraz COSO Fraud Risk Management;
 • audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów ocen partnerów w łańcuchu dostaw;
 • audyt, wdrażanie i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych (RODO);
 • audyt, doradztwo w obszarze compliance
 •  audyt, wdrażanie, doskonalenie oraz przygotowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001;
 • audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw
 • audyt, wdrażanie, doskonalenie oraz przygotowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw wg ISO 28000;
 •  audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania ciągłością działania;
 • audyt, wdrażanie, doskonalenie oraz przygotowanie systemów zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301;
 • audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania kryzysowego;
 • audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów cyberbezpieczeństwa, w tym w obszarze wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC);
 • audyt, budowanie i doskonalenie zintegrowanych systemów odporności organizacji;
 • audyt, doradztwo w obszarze cyberbezpieczeństwa i zabezpieczeń technicznych;
 • audyt, budowanie, doskonalenie systemu ochrony danych osobowych (RODO);
 • audyt, budowanie programów świadomości bezpieczeństwa
 • szkolenia i programy treningowe, w tym ISACA (jesteśmy akredytowanym partnerem ISACA).oraz wiele innych.

Więcej informacji o działaności Firmy tutaj :)

 

W przypadku pytań, proszę o kontakt :)

Pozdrawiam,
Urszula Szybowicz
Project Manager
tel: 697-752-855