Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali,
Polska Federacja Szpitali to najbardziej reprezentatywna organizacja pracodawców szpitali w Polsce “ponad podziałami”.  Jesteśmy głosem polskich szpitali na forum krajowym i międzynarodowych.
W 2019r. przeprowadziliśmy badanie ankietowe dot. satysfakcji menedżerów szpitali, zapytaliśmy Dyrektorów m.in. o to, czy są zadowoleni ze swojej pracy, jak oceniają współpracę z personelem, organami założycielskimi, czy poleciliby swoje miejsce pracy.
Dzisiaj chcemy zapytać o to, jakie doświadczenie i kwalifikacje w zarządzaniu mają Dyrektorzy  polskich szpitali.  Temat jest szczególnie aktualny w związku z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia o planach utworzenia certyfikowanego korpusu menedżerskiego.
Celem badania jest pokazanie, jak bardzo polscy dyrektorzy to menadżerowie z bogatym doświadczeniem, znajomością sytuacji rynkowej, odbytymi licznymi kursami oraz posiadanymi certyfikatami oraz dyplomami w zakresie zarządzania placówkami medycznymi.
Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie zajmie Państwu więcej niż 10 minut. Wasz głos jest bardzo ważny w toczącej się dyskusji o kwalifikacjach dyrektorów szpitali i PFSz będzie ten głos propagować, na Państwa odpowiedzi czekamy do 16.06.2021
zachęcamy do wypełnienia wszystkich dyrektorów danej placówki medycznej.
LINK DO ANKIETY:
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Urszulą Szybowicz, Dyrektor Operacyjną PFSz, urszula.szybowicz@pfsz.org, tel: 697752855