BDO Technology jest częścią BDO jednej z największych, międzynarodowych firm audytorsko-doradczych, która specjalizuje się w zakresie nowoczesnych technologii, bezpieczeństwa, ciągłości działania, a także wspiera organizacje w usprawnieniu kluczowych procesów.

Począwszy od ćwiczeń wizjonerskich, aby zobaczyć, co mogą przynieść zaplanowane działania, po zbudowanie mapy drogowej i sprawdzenie listy zadań. Od migracji w chmurze, ciągłości działania, odporności i analizy prognostycznej po wdrażanie strategii transformacji, współpracujemy z naszymi klientami, aby zmaksymalizować wartość i umożliwić zwiększenie wydajności biznesowej.

Doradztwo BDO Technology obejmuje zestaw najważniejszych działań umożliwiających efektywne zarządzanie oraz transformację, np.:
• Analiza luk / kontrola braku zgodności z procedurami oraz przepisami
• Planowanie ciągłości działania oraz odporność organizacji
• Analiza ryzyka
• Mapowanie i optymalizacja procesów
• Procedury, polityka bezpieczeństwa i doradztwo
• Implementacja norm ISO dotyczących ciągłości działania i zgodności

Prowadzimy szkolenia w tematyce:
• Agile Project Management z możliwością uzyskania Akredytowanego Certyfikatu
• Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
• Praktycznych Aspektów Zarządzania Ciągłością Działania
• Zarządzania Ryzykiem
• Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy i Antykorupcji
• Cyberbezpieczeństwo w Komunikacji i Przechowywaniu Danych

BDO Technology Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Racławicka 146
02-117 Warszawa
www.bdotechnology.pl