Misja Szpitala: PACJENT W CENTRUM UWAGI

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest jedyną w województwie podlaskim wysokospecjalistyczną placówką zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Białostockie Centrum Onkologii ma długą historię z początkami przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym. Od 1993 r. ma patrona – Marię Skłodowską-Curie. W roku 2016 BCO obchodziło jubileusz 60-lecia.

W centrum funkcjonuje Specjalistyczny Szpital Onkologiczny z oddziałami stacjonarnymi: Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej, Radioterapii, Onkologii Ginekologicznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych, w tym Pododdziałami Leczenia Bólu i Urologii oraz jedynymi na Podlasiu ośrodkami zapewniającymi pacjentom kompleksową opiekę w leczeniu i diagnostyce raka piersi (Breast Cancer Unit) oraz nowotworów przewodu pokarmowego (Colorectal Cancer Unit). Dziennie w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej przyjmujemy około 500 pacjentów, którzy korzystają z poradni: onkologii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chemioterapii nowotworów, ginekologii onkologicznej, radioterapii, chorób piersi, przewodu pokarmowego, stomijnej, leczenia bólu, urologicznej, rehabilitacyjnej, anestezjologicznej, psychologicznej.

Naszym Pacjentom oferujemy pełną diagnostykę obrazową nowotworów, w tym tomosyntezę i mammografię spektralną, badania ultrasonograficzne, PET, scyntygrafię, tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny. Dodatkowo, w BCO funkcjonują zakłady: diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii, medycyny nuklearnej, fizyki medycznej, rehabilitacji oraz pracownia endoskopii.

Centrum prowadzi tzw. skojarzone leczenie nowotworów łączące wszystkie metody terapeutyczne (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, immunoterapia), co znacznie poprawia uzyskiwane wyniki leczenia. Onkologia kliniczna realizuje programy terapeutyczne wykorzystujące leki najnowszej generacji. Onkologia ginekologiczna prowadzi leczenie chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię. Radioterapia dysponująca czterema przyspieszaczami liniowymi stosuje nowoczesne techniki radioterapii: IMRT, IGRT, stereotaksję oraz techniki klasyczne. W pracowni brachyterapii HDR prowadzona jest brachyterapia prostaty metodą SWIFT, brachyterapia nowotworów piersi, w tym: APBI, przełyku, oskrzela oraz nowotworów ginekologicznych. W oddziale chirurgii onkologicznej oprócz klasycznych zabiegów chirurgicznych wykonywane są m.in.: zabiegi oznaczania tzw. węzła wartownika, zabiegi rekonstrukcyjne piersi oraz termoablacja zmian przerzutowych w wątrobie. W Centrum działa też poradnia psychologiczna.

Centrum, jako jedyne w województwie, posiada Podlaskie Biuro Rejestracji Nowotworów, które dostarcza wiedzy o zachorowaniach i zgonach z powodu nowotworów złośliwych z terenu województwa podlaskiego władzom samorządowym, Wojewodzie oraz Krajowemu Rejestrowi Nowotworów w Warszawie. Na bazie Centrum działa Stowarzyszenie do Walki z Rakiem, które gromadzi i przekazuje środki pieniężne na rzecz poprawy jakości i komfortu leczenia chorych onkologicznych.