Z radością informujemy że Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. dołączyło do grona członków Polskiej Federacji Szpitali.

Centrum Zdrowia w Mikołowie powstało na bazie przekształceń NZOZ Szpitala Powiatowego w Mikołowie. To właśnie szpital powiatowy był podstawą działalności leczniczej prowadzonej przez Spółkę. Obecnie Centrum Zdrowia świadczy usługi medyczne w sześciu oddziałach szpitalnych, lecznictwie otwartym, opiece długoterminowej, pracowniach diagnostycznych i dziale fizjoterapii.
Szpital mikołowski od lat słynął z oddziału ginekologiczno-położniczego. Opiekę nad rodzącą sprawuje profesjonalny personel medyczny stosujący również niekonwencjonalne metody porodu, np. porody w wodzie. Około 99 % to porody tzw. rodzinne czyli w obecności partnera, który może kangurować noworodka. U kobiet rodzących stosuje się optymalne sposoby łagodzenia bólu.
Centrum Zdrowia w Mikołowie posiada wykwalifikowany i empatyczny personel, a wachlarz funkcjonujących oddziałów szpitalnych zabezpiecza zdrowotnie cały przekrój populacji ziemi mikołowskiej i okolic: od narodzin, przez wiek dorosły, po okres starczy. W celu poprawy bezpieczeństwa pobytu i skuteczności leczenia pacjentów, placówka w ostatnich latach podjęła się licznych inwestycji i zmian strukturalnych.


Jakość usług jest w podmiocie procesem głęboko dojrzałym, co potwierdza osiemnaście lat certyfikowanej działalności zgodnie z normą ISO 9001, a także certyfikat akredytacyjny przyznany w 2020 r przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia już po raz piąty.

LISTA ODDZIAŁÓW I PRACOWNI
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym
Oddział Ginekologiczno – Położniczy z blokiem porodowym
Oddział Noworodkowy
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Geriatryczny
Blok operacyjny z działem anestezjologii
Izba Przyjęć
Dział Fizjoterapii
Pracownia: endoskopii, EEG, EMG, USG, diagnostyki laboratoryjnej

W Centrum Zdrowia w Mikołowie funkcjonują również poradnie specjalistyczne, przychodnie POZ oraz Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy.

Na zdjęciu z prof. Jarosławem J. Fedorowskim – Prezesem PFSz:  Dr Cezary Tomiczek – Prezes CZ Mikołow (w środku), Dr Jacek Czapla – Wiceprezes ds medyczych (po prawej stronie)